Gravendam

Delfweg

Centrum


Welkom bij het Verenigd bedrijfsleven Noordwijkerhout

Het Verenigd bedrijfsleven Noordwijkerhout heeft als doel als overkoepelende belangenbehartiger van de ondernemersorganisaties in de gemeente Noordwijkerhout en De Zilk op te treden. Zij onderhoudt als strategische gesprekspartner de contacten en voert overleg met de gemeenteraad en diverse organisaties die zich direct of indirect bezighouden met de ondernemers in de gemeente Noordwijkerhout en De Zilk.
 
In het VBN hebben de volgende ondernemersverenigingen zitting genomen:


Doel

Het belangrijkste doel van het VBN is het behartigen van de belangen van haar leden. Daartoe stelt zij zich op als gesprekspartner voor het gemeentebestuur, de gemeenteraad en de gemeenteambtenaren en diverse organisaties die zich direct of indirect met de ondernemers van de gemeente Noordwijkerhout en De Zilk bezighouden.
 
Binnen VBN wordt samen van gedachten gewisseld en kennis gedeeld over de aanpak van gemeenschappelijke problemen zoals de infrastructuur, beveiliging, de micro-economische situatie en andere onderwerpen die om een breder draagvlak vragen dan uitsluitend binnen de verschillende ondernemersnetwerken.

Ook wil het VBN een serieuze gesprekspartner zijn voor de lokale politiek en voor andere grotere ondernemersnetwerken die in de regio Duin- en Bollenstreek actief zijn.